Japanese training center

Japanese training center

Welding & Mechanical Center

Trung tâm ĐT Hàn & Cơ khí

Construction center

Trung tâm ĐT công nhân xây dựng

Introduction

Với hệ thống trường đào tạo nghề, Công ty Cổ phần Vitech luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ trong công tác tuyển dụng và đào tạo nghề cho công nhân theo yêu cầu của nhà tuyển dụng

Thong ke